De Kerstijsbaan is in 2016/2017 geproduceerd door Go4 events in samenwerking met de Gemeente Dordrecht en onder begeleiding van Dordrecht Marketing. Bon Bon party service heeft zorg gedragen voor de culinaire invulling  en tevens besloten bijeenkomsten in het wintercafé georganiseerd. Natuurlijk met ondersteuning van de bijdrage van vele vrijwilligers, betrokken Rotaryclubs, bedrijven en winkeliers.

Ook leerlingen van het Da Vinci College en timmeropleiding Bouwmensen Dordrecht hebben ondersteuning gebodenweer van de partij. Als laatste genoemd, maar van doorslaggevend belang, zijn alle sponsoren van de Kerstijsbaan Dordrecht. Zonder hun bijdrage was het de afgelopen jaren niet mogelijk geweest om de ijsbaan te organiseren!